Hur fungerar värdepappersbelåning?

Att låna pengar för att köpa aktier, hur smart är det egentligen? De flesta (om inte alla) ekonomiska rådgivare avråder från att låna för konsumtion. Att låna för att investera anses däremot vara OK. När man köper aktier för lånade pengar är det att betrakta som en investering. Det medför intressanta möjligheter men även betydande risker, något som man måste känna till.

Att låna för att köpa aktier är faktiskt vanligare än vad man kan tro. Sjunde AP-fonden, som är den största PPM-fonden i Sverige, är till exempel belånad med en hävstång på cirka 1,15. För den som vill belåna aktieportföljen är det numera enkelt att komma igång hos samtliga nätmäklare.

Men visst, det är en betydande risk förknippat med att belåna aktieportföljen. Aktiemarknaden är volatil till sin natur. Skulle marknaden gå in i en nedåtfas kan belåningen snabbt bli till en belastning. Vi ska ta och gå igenom hur värdepappersbelåning fungerar, vad man ska tänka på, vilka fördelarna är och givetvis också riskerna.

Så fungerar värdepappersbelåning

När du belånar din aktieportfölj innebär det att din aktiemäklare ger dig möjlighet att köpa aktier, fonder eller andra värdepapper för lånade pengar. För att mäklaren inte ska utsätta sig själv för en allt för stor risk sätts dina aktier eller fonder i pant, kan man säga. Det ger mäklaren möjlighet att sälja av dina innehav utifall din depå skulle bli överbelånad.

Alla mäklare som erbjuder belåning av aktier och andra värdepapper har en lista på hur stor belåningsgraden är för en aktie eller fond. Den kan ofta variera mellan 0 och 85 procent av aktiens eller fondens värde. Om aktien Bolaget AB har en belåningsgrad på 60 procent och du har aktier till ett värde av 10 000 kronor i bolaget innebär det att du får låna upp till 6 000 kronor att handla för.

Vilken belåningsgrad en aktie eller fond har beror främst på hur volatila och likvida de är. Mäklaren tar också hänsyn till övriga risker. Exempelvis brukar belåningsgraden vara mycket högre för Large Cap-bolag än för de mindre bolagen på börsen.

Oftast kostar det inget att komma igång med värdepappersbelåning. Däremot betalar du en ränta för de dagar och för den summa pengar som du utnyttjar lånet.

Fördelar med värdepappersbelåning

Många väljer att knyta en kredit till sin aktieportfölj för att öka flexibiliteten och skapa handlingsutrymme i sparandet. Om du har möjlighet att belåna portföljen innebär det att du snabbt kan agera på aktiemarknaden för att utnyttja ett köptillfälle när det uppstår. Om du inte har för avsikt att ständigt belåna portföljen är det bara att sätta in pengar så snart du har möjlighet, t.ex. i samband med löning, för att ”nollställa” belåningen.

En annan fördel med värdepappersbelåning är att du uppnår en hävstång på sparandet. Det innebär att alla rörelser på aktiemarknaden förstoras. Eftersom aktiemarknaden på sikt ökar i värde har du en god chans att få en bättre avkastning på ditt sparande om du belånar portföljen. Vi kan ta som exempel att du har 100 000 kronor i aktier som du belånar till 20 procent. Totalt har du då 120 000 i aktier, varav 100 000 är ”dina” pengar. Om aktiens pris under en given period stiger med 20 procent ökar värdet på ditt innehav till 144 000 kronor. Om du då säjer aktien betalas lånet av automatiskt. Din nettovinst blir 144 000 – 20 000 (lånat) – 100 000 = 22 000 kronor. Om du inte hade lånat hade din nettovinst varit 20 000 kronor (20 procent på 100 000 kronor). Tack vare belåningen av aktieportföljen har du tjänat 2 000 kronor extra, eller 22 procent istället för 20 procent.

Risker med värdepappersbelåning

Den stora risken med värdepappersbelåning är att hävstången fungerar på samma sätt när priset på aktierna sjunker. Det innebär att förlusterna blir större än vad de annars hade blivit.

Om du belånar portföljen för hårt och aktierna sjunker i värde kan du bli överbelånad. Om vi tar exemplet ovan där du lånar maxbeloppet 6 000 kronor på aktien Bolaget AB och priset på aktien sjunker 5 procent innebär det att din portfölj blir överbelånad. Med 60 procents belåningsgrad innebär det att du nu som mest har rätt att låna 5 700 kronor. Eftersom du hade lånat 6 000 kronor har portföljen blivit överbelånad. Du undviker att bli överbelånad genom att inte utnyttja hela låneutrymmet och genom att ha en väldiversifierad portfölj.

Om din aktieportfölj blir överbelånad till följd av att aktiemarknaden går dåligt kan det resultera i tvångsförsäljning, vilket kan innebära att dina aktier säljs till ett lägre pris än vad du annars själv hade kunnat sälja dem för om du haft mer tid på dig.

Så belånar du din aktieportfölj

  • Börja med att se över dina aktieinnehav. Belåningsgraden är ofta mycket låg för mindre och mer volatila bolag. Om du vill belåna portföljen se därför till att ha lite större och stabilare bolag i portföljen.
  • Avgör på förhand med hur mycket du vill belåna portföljen så att inte risken blir för stor.
  • Gör klart för dig själv vad syftet med belåningen är och sätt upp tydliga gränser.
  • Ansök om att få belåna portföljen hos din aktiemäklare. Du behöva fylla i ett antal blanketter, bl.a. kan det vara förfogande och belåningsavtal, kreditavtal och borgensförbindelse. Det är lättare än vad det låter.
  • Efter att aktiemäklaren godkänt din ansökan kan du belåna aktieportföljen när du vill genom att köpa nya aktier. När du inte har egna kontanter att köpa för dras kostnaden automatiskt från ditt kreditkonto.
Alva Martinsson
Senaste inläggen av Alva Martinsson (se alla)