Jämför courtageavgifter

När du handlar med aktier eller andra värdepapper vill banken eller nätmäklaren ha ersättning för den tjänst som de utför. Även om vissa banker kan ta ut en avgift för själva kontot är det som regel courtageavgifterna som man behöver jämföra. Courtageavgiften är den kostnad som banken eller nätmäklaren tar ut för att genomföra en transaktion.

En revolution till konsumenternas fördel

För drygt tio år sedan då det inte fanns några nätmäklare var det dyrt att handla med aktier. Courtaget var högt och anpassat efter de kunder som gjorde lite större aktieaffärer. Det var inte ovanligt att man fick betala uppåt hundra kronor eller mer för varje aktieaffär.

När nätmäklarna började dyka upp på marknaden använde de smarta marknadsföringstrix för att locka över småspararna från storbankerna. Det främsta vapnet mot storbankerna var de låga courtageavgifterna. Plötsligt blev det möjligt för småsparare att handla aktier lite oftare och för mindre belopp.

Sedan dess har nätmäklarna tagit det ett steg längre och man kan nu till och med handla gratis om man är nybörjare och har en ganska liten aktieportfölj. Vissa nätmäklare har också utvecklat smarta system med olika courtageklasser så att småsparare såväl som större investerarna ska trivas.

Håll kostnaderna nere

Hur börsen kommer att gå de närmaste åren är det ingen som vet. Hur mycket man kommer att lägga på avgifter av olika slag kan man däremot planera. Man ska verkligen inte underskatta vikten av att minska på kostnaderna för sina aktieaffärer. På grund av den så kallade ränta-på-ränta-effekten blir skillnaden mellan en låg avgift och en högre avgift enorm på lång sikt. Vi kan anta att dina årliga courtagekostnader är 100 kronor hos en billig mäklare och 1 000 kronor hos en lite dyrare mäklare. Om vi räknar med att börsen i snitt stiger med 8 procent per år blir skillnaden i avkastning på 25 år då nästan 66 000 kronor!

Olika plattformar för aktiehandel

Det finns en rad olika plattformar för att handla aktier och andra värdepapper i Sverige. Alla bankerna erbjuder någon form av aktiehandelstjänst. Vi ska här fokusera på de mest tillgängliga tjänsterna för småspararna: nätmäklarna. När nätmäklarna dök upp på marknaden fanns det flera olika att välja bland. Idag har marknaden konsoliderats och domineras av två stora nätmäklare, Avanza och Nordnet. Storbanken Nordea är en uppstickare i segmentet genom sin relativt nya plattform Nordea Investor. Det finns även en utländsk aktör, Degiro, på den svenska marknaden.

En guide till courtageklasser

Bland de plattformar för aktiehandel som vi nämnde är det bara Avanza och Nordnet som har olika courtageklasser. Nordea och Degiro har alltid samma courtage oavsett handelsvolym. Vi ska titta lite närmare på dessa fyra alternativ.

Avanza courtageavgift

    • Avanza har fem courtageklasser. För nybörjare finns det en courtageklass som heter ”Start”. Här betalar man inget courtage men kravet är att man aldrig ska ha haft mer än 50 000 kronor hos Avanza. Mer info om Avanza Courtage finns här.
    • För övriga är den minsta courtageklassen ”Mini”. Den passar bra om man gör aktieaffärer som är mindre än 15 600 kronor styck. Det rörliga courtaget är 0,25 procent och det lägsta courtaget är 1 krona.
    • Om man gör lite större affärer kan man byta till courtageklass ”Small” och få ner det rörliga courtaget till 0,15 procent. Minimicourtage är då 39 kronor. Denna courtageklass passar om man gör affärer mellan 15 600 och 46 000 kronor.
    • Om man gör ännu större affärer passar courtageklass ”Medium” bättre. Här är det rörliga courtaget så lågt som 0,069 procent och det lägsta courtage är 69 kronor per affär.
  • Avanza har dessutom en courtageklass som kallas för ”Fast Pris” och där är det faktiskt inget rörligt courtage alls. Istället betalar man ett courtage på 99 kronor per affär. Fast pris lämpar sig om man gör aktieaffärer där varje affär är minst 143 500 kronor.

Nordnet courtageavgift

Även Nordnet har en kom-igång-rabatt för nya konton. Här gäller att kontot får vara maximalt 80 000 kronor stort och man får göra upp till 500 affärer på Stockholmsbörsen. I övrigt har Nordnet fyra ”vanliga” courtageklasser precis som Avanza. Prissättningen är också exakt densamma som hos Avanza så när det gäller courtage för handel på Stockholmsbörsen, First North och Spotlight spelar det ingen roll vilken du väljer av dessa två nätmäklare. Nordnet och Avanza har snarlika avgifter även på de andra marknaderna även om det går att hitta mindre skillnader. Exempelvis är det marginellt billigare att handla på Helsingforsbörsen via Nordnet jämfört med Avanza. Läs mer om Nordnet Courtage här.

Nordea courtageavgift

Nordea lanserade nyligen sin handelsplattform Nordea Investor. Syftet var att utmana Nordnets och Avanzas ställning som budgetalternativ till storbankerna. Hos Nordea Investor är finns det inte olika courtageklasser utan istället har man satsat på en enkel och billig avgiftsmodell. För affärer på de nordiska marknaderna är courtaget låga 0,06 procent. Det är lägre än Avanzas och Nordeas näst största courtageklass och samtidigt är det minsta courtaget bara 1 krona. Läs mer om Nordea Courtage här.

En finess som Nordea har men som Avanza och Nordnet saknar är att de har ett maxcourtage på 99 kronor. Det innebär att för affärer som är större än 165 000 kronor blir courtaget bara mindre och mindre procentuellt sett ju större affär man gör. För NGM, NGM MTF och Spotlight är minimicourtaget 19 kronor, precis som hos Avanza och Nordnet och här finns det inget maxcourtage.

Degiro courtageavgift

Degiro är en mäklare från Nederländerna och som har erbjudit sina tjänster på den svenska marknaden i flera år men har inte riktigt slagit igenom hos gemene man. Courtageavgifterna är verkligen låga. På Stockholmsbörsens Large Cap, Mid Cap och Small Cap är courtaget enbart 0,038 procent, d.v.s. ännu lägre än Nordea. Det lägsta courtaget är 5 kronor, vilket innebär att för affärer under 13 158 kronor blir det verkliga courtaget högre än 0,038 procent.