Tänk på detta när du ska sälja en faktura

Att sälja en faktura kan vara ett effektivt sätt att förbättra företagets likviditet och möjliggöra snabbare tillväxt. Men som med alla ekonomiska beslut är det förknippat med en rad olika överväganden som du bör ta i beaktande. Här fokuserar vi på de viktigaste aspekterna som du bör tänka på innan du skrider till verket.

5 saker att tänka på när du ska sälja en faktura

Dessa är de viktigaste faktorerna att ta i beaktande:

  • Avgifter och kostnader. En av de första sakerna att överväga är de kostnader och avgifter som är förknippade med försäljningen av fakturor. Det kan röra sig om startavgifter, administrationsavgifter, ränta m.m. Det är viktigt att förstå den totala kostnaden för att kunna avgöra om detta är en bra lösning för ditt företag.
  • Dina kunders kreditvärdighet. Innan du säljer fakturor bör du även ta hänsyn till dina kunders kreditvärdighet. Factoringföretaget kommer nämligen att göra en bedömning av dina kunders betalningshistorik och kreditvärdighet. Denna kan påverka de villkor som gäller när du sedan vill sälja en faktura.
  • Villkor och avtal. Gå noggrant igenom alla villkor och avtal. Titta extra noga på sådant som betalningsvillkor, tidsramar och vad som händer om en kund inte betalar i tid. Det är viktigt att du förstår varje aspekt av avtalet.
  • Inverkan på kunderna. Fakturaförsäljning innebär att en tredje part tar över indrivningen av fakturan. Därmed kan din relation med kunden eventuellt komma att påverkas. Var därför öppen och kommunikativ gentemot dina kunder angående denna förändring. På så vis kan du ofta undvika eventuella missförstånd eller problem lite längre fram.
  • Din företagsstrategi. Är försäljning av fakturor en engångshändelse eller en del av en större finansiell strategi för ditt företag? Om det är en del av en större plan, hur passar denna lösning då in med dina övriga finansieringslösningar? Det är viktigt att överväga hur försäljningen av fakturor passar in i din övergripande affärsmodell och tillväxtstrategi.

Sammanfattningsvis kan detta vara en effektiv metod för att förbättra ditt företags likviditet. Men det är samtidigt viktigt att du noggrant överväger saken innan du skrider till verket.

Susann Lind