Haro vill möjliggöra barnomsorg i hemmet

Många föräldrar känner sig lite kluvna i frågan huruvida man bör stanna hemma med barnen eller ha dem på dagis medan man jobbar. Det finns såklart två sidor av myntet och därför bör ni som föräldrar göra en individuell bedömning utifrån era specifika förutsättningar. Däremot tror såväl föreningen Haro som många föräldrar där ute i landet att det är bättre för barnen om föräldrarna håller sig hemmavid. Bland annat tros barnen kunna klara sig bättre i skolan och känna sig mindre stressade.

Med detta sagt finns det såklart flera olika faktorer i spel som man bör ha i åtanke i denna fråga. Till exempel är ekonomin ofta en stor och betydande faktor som i hög utsträckning påverkar huruvida en förälder kan vara hemma med barnet eller inte. Ibland är det nämligen så att föräldrarna helt enkelt inte har råd att den ena föräldern är hemma med barnet. Detta är dock något som börjar förändras i takt med att fler yrkesverksamma personer har möjlighet att jobba helt eller delvis på distans. Dessutom finns det alltså organisationer som haro.se. Haro jobbar för att möjliggöra barnomsorg i hemmet.

Fördelarna med den barnomsorg som Haro förespråkar

Det finns såklart flera fördelar med den typ av barnomsorg som Haro förespråkar. Några exempel på dessa är att:

  • Barnomsorg i hemmet kan skapa en utmärkt miljö för värdefulla och berikande aktiviteter. Till exempel kan barnet få ägna sig åt aktiviteter kopplade till natur, konst och spel. Dessa kan hjälpa barnet att utveckla dess sociala färdigheter samt intellektet och den kognitiva förmågan. Detta menar bland andra Phil McCraw (även känd som Dr. Phil).
  • Barn som får en barnomsorg vilken håller en väldigt hög kvalitetsnivå tenderar att ha en mer utpräglad kognitiv förmåga samt prestera bättre i den akademiska världen. Detta har man bland annat kunnat se i olika studier.
  • Genom att kunna erbjuda barnomsorg i hemmet kan föräldrarna ofta knyta an mer till barnet. Detta skapar förutsättningar för att barnet känner sig trygg, lycklig och självsäker i sin hemmiljö.
  • Barnet får mer uppmärksamhet med ett ökat antal vuxna per barn inom barnomsorgen. Detta kan leda till att barnet känner sig mer speciell och älskad.