Investering

Ett snabbare tips om du vill satsa på aktiemarknaden men inte vet hur du ska börja. Börja månadsspara i indexfonder! Oavsett om du tänker spara i fem eller femtio år är vi ganska säkra på att du aldrig kommer att ångra dig. Troligtvis kan du se fram emot en ganska god avkastning. Svårare än så behöver det inte vara att spara på börsen. Vi ska nu gå igenom lite mer i detalj hur du kan tänka kring det där med indexfonder.

Billigt är bra

Det är inte så ofta här i livet man kan säga att billigt är bra. Billiga saker brukar inte hålla så länge. När det gäller börsen och fonder är det dock tvärtom. Här bör du satsa på att komma undan så billigt som möjligt. Höga avgifter är en av ditt sparkapitals främsta fiender.

När du betalar dyra förvaltningsavgifter innebär det i praktiken att du får betala med ditt sparkapital. Det innebär att du har mindre pengar över som kan växa år in och år ut. I sin tur innebär det lägre avkastning. På sikt talar vi om riktigt stora belopp eftersom något som kallas för ränta på ränta gör att en liten avgift växer sig stor med tiden.

Här har indexfonder en viktig roll att spela. De flesta indexfonder är mycket billiga. Vissa av dem är till och med gratis.

Börja med att bestämma inriktning

Ett sparande i indexfonder har fördelen att du inte behöver fatta särskilt många beslut. Ett av de beslut som du ändå måste ta är vilken inriktning dina fonder ska ha.

Här är rådet att hålla det så enkelt som möjligt. Du behöver inte köpa tio olika fonder. Det är inte ens bra att göra det. Istället bör du satsa på att få en riskspridning som känns rimlig.

Det upplägg som Samuelssons Rapport har i en av sina nybörjarportföljer:

  • Indexfond global 40 %
  • Sverige indexfond 25 %
  • Europaindexfond 25 %
  • Indexfond tillväxtmarknader 10 %

Med fyra billiga indexfonder får du en fondportfölj som följer utvecklingen i världen och i Sverige mycket bra. Med en gnutta tillväxtmarknader ser du till att få extra tillväxtpotential.

Spara varje månad

När du bestämt dig för vika indexfonder du ska ha är det bara att börja spara. Det enklaste och bästa är att spara undan en bit av lönen genom automatisk insättning varje månad. På så vis går sparandet nästan per automatik. Efter några år kommer du att bli förvånad över hur mycket du lyckats spara undan!

Ett tips är att titta till portföljen en gång om året och se till så att fördelningen mellan fonderna är så som du tänkt. Ifall någon av indexfonderna sprungit ifrån de övriga kan du fördela om innehaven så att balansen blir jämn igen.

Aktier och fonder, Investering

I Sverige har vi tre typer av konton för aktie- och fondsparande: den ”vanliga” aktie- och fonddepån, investerarsparkontot (ISK) och kapitalförsäkringen (KF). En naturlig fråga för de flesta är därför – vilken ska jag välja för mitt sparande? Det enkla svaret är att det beror på. Flera faktorer avgör vad som är bäst för just dig. För de allra flesta och i de flesta fall är det enklast och bäst att ha pengarna på ett ISK. Vi ska ta och titta på de vanligaste argumenten för och emot de olika typerna av konton.

Aktie- och fonddepå

Den traditionella eller vanliga typen av konto är depån. När du har aktier eller andra värdepapper i en depå måste du deklarera alla försäljningar i deklarationen. Ofta skickar banken eller nätmäklaren in dessa uppgifter till Skatteverket. Det du själv måste göra är att fylla i vad du köpt värdepapperna för. Reavinsten beskattas med 30 procent. För fonder tillkommer en fondskatt på 0,12 procent.

Investerarsparkonto, ISK

Den stora fördelen med ett ISK jämfört med en depå är enkelheten. När du har värdepapper på ett ISK behöver du inte deklarera några som helst försäljningar eller utdelningar. Det gör att aktieägandet blir mycket enkelt och du behöver inte dra dig från att köpa eller sälja aktier. Du betalar ingen skatt på vinsten utan istället betalar du en schablonskatt på hela värdet av din ISK. Skatteverket räknar automatiskt ut beloppet och för in det i deklarationen. I dagsläget (2018) är skatten 0,447 procent per år. För en ISK får man kvitta schablonbeloppet mot en eventuell annan kapitalvinst.

Kapitalförsäkring, KF

KF är egentligen en försäkring. Det finns flera slags kapitalförsäkringar men när vi pratar om aktier och sparande är det depåförsäkringen vi pratar om. Låt oss ändå kalla det för KF för det är vad banken eller nätmäklaren kallar det.

När det gäller beskattning liknar en KF ett ISK väldigt mycket. En KF schablonbeskattas precis som ett ISK, vilket innebär att du inte behöver deklarera dina affärer och du betalar ingen skatt på vinsten. För en KF kan du inte kvitta schablonbeloppet mot en kapitalvinst.

Olika sätt att se på beskattningen

För de allra flesta är det enklast att ha ett ISK eller en KF eftersom det innebär att man inte behöver göra något vid deklarationen. Man ska dock känna till att man måste ha en viss värdeutveckling på innehavet för att det ska löna sig att ha ett ISK eller en KF jämfört med en depå. Det gör att det sällan lönar sig att ha kontanter, räntepapper eller blandfonder på ett ISK eller en KF. Var den s.k. brytpunkten ligger beror på statslåneräntan eftersom schablonskatten beräknas med hjälp av denna. Med dagens statslåneränta behövs en värdeutveckling på minst 1,49 procent på kontot för att det ska löna sig med ISK eller KF. I takt med att statslåneräntan höjs kan därför en depå att bli allt mer intressant för många, särskilt i perioder av sämre börsutveckling.

Ett annat scenario där det kan ge en skattemässig fördel att ha pengarna på en depå är om man har en portfölj med förhoppningsbolag där många av aktierna förväntas ha en negativ utveckling. Kvitta vinsterna mot förlusterna och tillämpa därefter schablonmetoden på de verkliga kursraketerna. Schablonmetoden innebär att du betalar 20 procent i skatt på hela värdet (inte vinsten).

Utdelningar

Om du äger utdelningsaktier kan det vara extra intressant att jämföra de olika depåerna. Utdelningar som du har i en depå beskattas med 30 procent. På ett ISK eller en KF betalar du ingen skatt på utdelningarna utan de beskattas som en del av hela kontots värde genom schablonbeskattningen. Det gör att ISK och KF blir intressanta för utdelningsinvesteraren som återinvesterar utdelningarna genom att köpa nya aktier eftersom det blir mer kvar att köpa för.

För utländska aktier är ofta KF det bästa valet. Anledningen är att försäkringsbolag får kvitta schablonskatten mot den utländska källskatten på utdelningar. Vanligtvis betalas dessa pengar in på ditt konto efter ett par år. Om du har mer än några tusen kronor per år i utdelningar från utländska aktier är det bäst att ha dem i en KF.

Ägarskap

Privatpersoner kan öppna samtliga tre typer av konton. Om du ska öppna ett konto för företaget är det bara depån eller KF som du kan välja bland. Om ni är flera personer som vill dela på ett konto är det bara depå som gäller. Varken ISK eller KF kan samägas av flera personer.

En stor skillnad mellan KF och de två andra typerna av konton är att banken eller nätmäklaren står som ägare för dina värdepapper på en KF. Du är istället en förmånstagare för försäkringen. Det innebär att du, till skillnad från med en ISK eller depå, kan ange en annan förmånstagare för försäkringen. Om du skulle avlida är det denna person som får pengarna i din KF. Det innebär också att det inte är du som står med i aktieboken utan försäkringsgivaren (banken/nätmäklaren). Det gör att du inte får gå på bolagsstämman och rösta om du har aktierna på en KF.

Skydd av tillgångarna

När du har värdepapper i en depå eller på ett ISK omfattas de av investerarskyddet. Om du också har kontanter på ditt konto omfattas de av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om banken eller nätmäklaren skulle gå i konkurs har du skydd för upp till 950 000 kronor av ditt kapital.

För en KF är det lite annorlunda. Här är tillgångarna registrerade i förmånsrättregistret. Om banken eller nätmäklaren går i konkurs är risken för dina tillgångar därmed större än om du har dem i en depå eller på ett ISK. I ett sådant läge har du s.k. förmånsrätt till dina pengar, vilket innebär att du har prioritet framför andra borgenärer (t.ex. långivare och aktieägare i banken).

Slutsats

Vilken typ av depå du bör välja beror alltså på. Om du har en aktie- och/eller fondportfölj med svenska aktier är det i de allra flesta fall enklast och bäst med en ISK, givet att värdeutvecklingen är tillräckligt stark. Du står som ägare för alla innehav men slipper deklarera några försäljningar. Utländska aktier kan du med fördel ha på en KF eftersom det gör att du kan få tillbaks hela skatten på utdelningarna, även om det kan ta ett tag innan de kommer in på kontot. Om du köper aktier för företaget är det en vanlig depå eller KF som gäller. Eftersom nätmäklarna inte tar ut någon avgift för att öppna en ny depå skadar det inte att öppna flera stycken. På så vis kan du t.ex. ha svenska aktier i en ISK och utländska utdelningsaktier på en KF.

Investering, Strategi

Investera i utdelningsfonder

Valet att investera i utdelningsfonder (fonder med ägande i aktier med lång tid av stabil utdelning) är en investeringsstrategi för de som söker en årlig passiv inkomst. Men alla har inte kunskapen eller intresset att välja ut vilka aktier som investering ska ske i. Det är där som utdelningsfonderna fyller sin funktion. Fonder vars tydliga mål är att få hög direktavkastning från det underliggande innehavet.

Med fokus på utdelningen

Det som kännetecknar utdelningsfonder är deras investeringsprofil mot hög direktavkastning. De kan vara verksamma inom flera olika branscher och länder beroende på fondens inriktning. Vilka företag som investering kan ske i regleras utifrån fondens regler. Här utgår man primärt från företagens tidigare aktieutdelningar och viktar dessa för att skapa ett index. Ett exempel kan vara att man viktar de tre senaste årens utdelningar med 60 % på senaste året, 30 % på föregående år och 10 % på året före detta. Utifrån det avgörs vilka företag som investerings ska ske i med fokus på de med stabil direktavkastning.

Varför välja utdelningsfonder?

Primärt är fördelarna med fonder att det skapar en bred riskspridning samtidigt som de förvaltas av personer med god kunskap inom sitt område. Istället för att själv välja olika högavkastande aktier väljs istället utdelningsfonder med detta fokus. Att investera i utdelningsfonder ger alltså liknande fördelar som att välja ett flertal aktier med hög direktavkastning. Fondens fördelar är:

  • Ta del av hög avkastning
  • Bred riskspridning
  • Kan investera i länder där det är svårt att köpa aktier som privatperson

Utbetalning eller återinvestering

En tydlig skillnad mellan dessa fonder är vad som sker med aktieutdelningen från det underliggande innehavet. I Sverige är det vanligast att aktieutdelning återinvesteras i fonden i de aktier som ger utdelning. På detta sätt skapas ett högre värde på sikt. Ett annat alternativ är att en årlig utdelning sker. Det kan exempelvis innebära att en viss procent av fondförmögenheten betalas ut till investerarna. Man har i detta fall beräknat hur många procent som återspeglar de underliggande innehavets utdelning. Det kan även i vissa fall finnas möjligheten att få detta återinvesterat i fondandelar istället för att få pengarna utbetalade.

Amerikanska utdelningsfonder ger utdelning en gång i månaden

Rent ekonomiskt spelar det inte någon större roll om utdelning sker en gång i månaden eller en gång per år. Detta då summan som företaget ger ut på ett år motsvarar vad som ges ut månadsvis. Däremot kan det vara roligt att få utdelning flera gånger per år på vissa av sina investeringar. Avser man inte att behålla aktierna mer än ett par månader kan även månadsutdelning ha sin fördel. När det rör sig om att investera i utdelningsfonder är det generellt en del av en långsiktig ekonomisk planering där man inte tänker ta ut pengarna. Då är fokus att återinvestera frekvent i syfte att nå bättre totalinvestering.

Investering, Utdelning

Återinvestera utdelning 

En gång per år sker aktieutdelning från de svenska börsbolagen. Det sker på våren med fokus på april och maj. När utdelning sker behöver alltid valet tas om man ska återinvestera eller ta ut sin aktieutdelning. Har man en utdelningsportfölj kan man ofta ha en klar strategi för hur man förhåller sig till sina utdelningar. Antingen finns det en långsiktig strategi där man återinvesterar sin avkastning direkt. Ett alternativ är att använda utdelningen som lön och konsumera.

Fördelen med att återinvestera utdelningen

Statistik visar tydligt att bästa alternativet, ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv, är att återinvestera utdelningen.

Aktieinvest har gjort ett diagram som visar detta tydligt. Mellan 2007 och 2017 ökade Stockholmsbörsen med 41% om man räknar bort utdelningarna. Skulle istället utdelningarna återinvesterats skulle värdet ökat med 97%. Det kan tyckas som små summor varje år och i början blir inte heller skillnaden så stor. Men över längre tid skapar den återinvesterade summan ett större värde.

Antingen ges en avkastning på 40% eller närmare 100%. En jämförelse som visar hur viktigt det är att försöka återinvestera om möjligheten finns. Samtidigt finns det personer som lever på den årliga direktavkastningen från sina investeringar. De har därmed skapat ett sådant värde att avkastningen räcker som inkomst. Men då behöver den tas ut och inte återinvesteras.

När kan återinvesteringen ske?

Hur och när man gör sin återinvestering varierar. Det beror i huvudsak på när man får utdelning och om man satsat i fonder eller inte.

1, Aktier
I företagets årsredovisning presenteras bolagets vinst och det är detta som sedan ligger till grund för vilket beslut som styrelsen tar gällande aktieutdelning. Det är sedan årsstämman som röstar om detta förslag. Om utdelningen accepteras sker den generellt på våren. De flesta företag gör utdelning under april eller maj. I det fall du har aktier på avstämningsdagen har du rätt till utdelning.

Efter att utbetalning skett finns valet om pengarna ska återinvesteras eller inte. En del väljer att ha dessa utbetalningar som passiv inkomst och behöver dem för löpande konsumtion. Många väljer däremot att investera beloppet i de aktier man redan har.

2, Fonder
De allra flesta fonder återinvesterar aktieutdelningen direkt. Därmed behöver man som investerare inte bry sig något i frågan. Det finns däremot utdelningsfonder som årligen ger betalar ut en viss summa i utdelning. Detta är däremot betydligt mindre vanligt i Sverige jämfört med andra länder där utdelningsportföljer är vanligt.

Skattefritt – eller inte

Oavsett om återinvestering önskas eller inte vill alla ha ut så mycket som möjligt från utdelningen. En stor fördel är därför att investera i aktier via ett ISK. Om utdelning sker betalas nämligen ingen skatt på denna summa i det fall handel har skett inom denna sparform. Detta eftersom skatt för utdelning ingår i schablonskatten.

Om aktierna istället ägs inom ett Aktie- & Fondkonto kommer en skatt att uppstå på 30 % på vinsten, dvs. utdelningen. Därmed måste skatt betalas på 30 % av utdelningen vilket skapar en hög onödig kostnad. Det blir därmed i realiteten ett lägre belopp för att återinvestera utdelning.

Aktier och fonder, Investering

Aktier och fonder för nybörjare

Du behöver inte vara proffs för att komma igång med att spara i aktier och fonder. Det tar ett par minuter att genomföra första investeringen. En investering som statistiskt kommer att öka i värde över en längre tidsperiod.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag. Om företaget går bra kommer värdet att öka vilket därmed påverkar värdet på din ägarandel.

Vad är en fond?

En fond är ”korg” av flera olika aktier. En småbolagsfond med fokus på Sverige kan därmed investera i en rad olika småbolag i Sverige. Om det totala värdet på de aktier som ingår i denna korg går upp kommer även fonden att öka i värde. Det kan liknas med en andel i en större investering.

Det finns flera tydliga fördelar med fonder.

  • Riskspridning – Eftersom en fond består av många aktier skapas en större riskspridning än om enskilda aktier köps.
  • Andra marknader – Fonder kan köpas med inriktning mot enskilda branscher eller geografiska områden. På så vis kan du exempelvis investera i aktier från en Thailand eller Brasilien, vilket annars är svårt hos svenska aktiemäklare.
  • Förvaltas av proffs – Det bekväma med fonder är att någon annan förvaltar dem. Du behöver inte följa med och läsa nyheter, bedöma årsrapporter och avgöra när det är köpläge respektive säljläge i de enskilda aktierna. Du behöver bara välja inriktning på fonden.

Välja aktier eller fonder

Är du inte insatt i aktier bör du istället välja att investera i fonder, i alla fall som ett första steg. Det finns en rad tips inom aktier och fonder för nybörjare. Som nämnts ovan finns flera fördelar med att välja fondalternativet. Visserligen får du betala en mindre procentuell avgift varje år för att få denna förvaltning och riskspridning men det är ett lågt pris för en god service. Bland nybörjarfonderna är indexbaserade varianter ofta vad som fungerar bra. Dessa innebär inte för stor risk, även om avkastningen generellt är god. Aktier och fonder innebär en riskavvägning oavsett om man är erfaren eller nybörjare.

Har du ett intresse för aktier, eller vill lära dig mer om det, kan investering istället ske direkt i aktier. Du kommer sannolikt ha färre antal olika aktier än vad som ingår i en fond vilket gör att risk/chans ökar mot fondalternativet. Att välja investmentbolag kan vara en ”mjukstart”. Det är företag som i sin tur investerar i andra företag (se exempelvis Investor). På detta sätt skapas en automatisk riskspridning. Självklart kan en portfölj både bestå av aktier och fonder. Ett exempel kan vara att fonderna är basen i portföljen och att man köper aktier av intresse eller som specifik investering.

Köpa aktier och fonder

1, Öppna ett konto hos en svensk aktiedepå.
Detta är helt gratis och det enda som brukar krävas är BankID.

2, Öppna ett ISK
Du kan handla med aktier och fonder inom ett ISK (Investeringssparkonto) alternativt inom ett Aktie- och fondkonto. Skillnaden mellan dessa två vägar är hur skatten räknas ut. Eftersom ISK är konstruerat för att göra det mycket enkelt med skatten är detta en stark rekommendation. Så länge som handel sker inom ett ISK behöver ingen vinstskatt räknas ut och presenteras på deklarationen. Istället betalas en årlig schablonskatt. Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv bör även ISK vara bästa alternativet då skatten blir mindre.

3, Köp aktier eller fonder
Börja med att köpa fonder så att du känner dig trygg i hur handeln går till. Därefter kan aktier köpas och säljas via den aktiemäklare som du öppnat konto hos. Ofta finns tydliga guider hur en order läggs på deras hemsidor.

Vad kostar det?

Många aktiedepåer erbjuder gratis aktiehandel upp till en viss summa per år. Ett vanligt exempel är att du handlar gratis med aktier så länge som du maximalt har investeringar för 50 000 kr. Det finns sedan olika nivåer på courtage (avgift) och det är därmed viktigt att välja den nivå som passar utifrån hur stora affärer som sker.

För fonder finns en förvaltningsavgift men denna är inbakad i kursen för fonden och därmed inget som direkt påverkar vid köp/försäljning. En del fonder har däremot även köpavgift eller resultatbaserad avgift (ju bättre fonden går desto högre avgift). Värt att tänka på är att man aldrig skall investera mer än man kan förlora. Det finns en hel del aktier och fonder för nybörjare där man försökt minska risken med viss avkastning. Beroende på situation kan man sedan anpassa sina andelar.