Investera i utdelningsfonder

Valet att investera i utdelningsfonder (fonder med ägande i aktier med lång tid av stabil utdelning) är en investeringsstrategi för de som söker en årlig passiv inkomst. Men alla har inte kunskapen eller intresset att välja ut vilka aktier som investering ska ske i. Det är där som utdelningsfonderna fyller sin funktion. Fonder vars tydliga mål är att få hög direktavkastning från det underliggande innehavet.

Med fokus på utdelningen

Det som kännetecknar utdelningsfonder är deras investeringsprofil mot hög direktavkastning. De kan vara verksamma inom flera olika branscher och länder beroende på fondens inriktning. Vilka företag som investering kan ske i regleras utifrån fondens regler. Här utgår man primärt från företagens tidigare aktieutdelningar och viktar dessa för att skapa ett index. Ett exempel kan vara att man viktar de tre senaste årens utdelningar med 60 % på senaste året, 30 % på föregående år och 10 % på året före detta. Utifrån det avgörs vilka företag som investerings ska ske i med fokus på de med stabil direktavkastning.

Varför välja utdelningsfonder?

Primärt är fördelarna med fonder att det skapar en bred riskspridning samtidigt som de förvaltas av personer med god kunskap inom sitt område. Istället för att själv välja olika högavkastande aktier väljs istället utdelningsfonder med detta fokus. Att investera i utdelningsfonder ger alltså liknande fördelar som att välja ett flertal aktier med hög direktavkastning. Fondens fördelar är:

  • Ta del av hög avkastning
  • Bred riskspridning
  • Kan investera i länder där det är svårt att köpa aktier som privatperson

Utbetalning eller återinvestering

En tydlig skillnad mellan dessa fonder är vad som sker med aktieutdelningen från det underliggande innehavet. I Sverige är det vanligast att aktieutdelning återinvesteras i fonden i de aktier som ger utdelning. På detta sätt skapas ett högre värde på sikt. Ett annat alternativ är att en årlig utdelning sker. Det kan exempelvis innebära att en viss procent av fondförmögenheten betalas ut till investerarna. Man har i detta fall beräknat hur många procent som återspeglar de underliggande innehavets utdelning. Det kan även i vissa fall finnas möjligheten att få detta återinvesterat i fondandelar istället för att få pengarna utbetalade.

Amerikanska utdelningsfonder ger utdelning en gång i månaden

Rent ekonomiskt spelar det inte någon större roll om utdelning sker en gång i månaden eller en gång per år. Detta då summan som företaget ger ut på ett år motsvarar vad som ges ut månadsvis. Däremot kan det vara roligt att få utdelning flera gånger per år på vissa av sina investeringar. Avser man inte att behålla aktierna mer än ett par månader kan även månadsutdelning ha sin fördel. När det rör sig om att investera i utdelningsfonder är det generellt en del av en långsiktig ekonomisk planering där man inte tänker ta ut pengarna. Då är fokus att återinvestera frekvent i syfte att nå bättre totalinvestering.

Alva Martinsson
Senaste inläggen av Alva Martinsson (se alla)