Sjuksköterska med grundutbildning

39 500 kronor är i dagsläget vad du kan förvänta dig att få i lön som sjuksköterska med grundutbildning. Detta var åtminstone den genomsnittliga lönen för grundutbildade sjuksyrror i Sverige 2021. Med detta sagt kommer såklart din lön kunna variera en aning beroende på en rad olika faktorer. Till exempel spelar din kompetens, utbildningsnivå, ålder samt val av region att arbeta i roll för lönesättningen.

Alldeles oavsett har du dock goda möjligheter att få jobb efter avslutade studier. Detta är åtminstone den bedömning som Arbetsförmedlingen gör med hänvisning till den stora bristen på sjuksköterskor som vi har haft i landet under en längre tid.

Goda möjligheter att få jobb för grundutbildade sjuksköterskor

Om du är en sjuksyrra med grundutbildning kan du förvänta dig att ha väldigt goda utsikter som arbetssökande både på kort och lång sikt. Detta enligt Arbetsförmedlingen – de bedömer nämligen att denna yrkeskategori har väldigt goda möjligheter att få ett arbete under det närmsta året efter avslutad utbildning. Dessutom har bristen på sjuksköterskor varit stor ganska länge så även på fem års sikt bedöms jobbmöjligheterna vara fortsatt väldigt goda.

Få högre lön som sjuksköterska i den privata sektorn

Det finns alltså flera olika faktorer som allesammans påverkar din lön som sjuksköterska. Till exempel spelar det stor roll vilken region du väljer att arbeta i – lönen är högre i vissa regioner och lägre i andra. Dessutom har även valet av sektor stor betydelse. I den privata sektorn är nämligen den genomsnittliga lönen för sjuksköterskor 46 400 kronor, medan motsvarande siffra i offentlig sektor är blott 36 100 kronor. Så genom att jobba inom den privata sektorn kan du alltså i genomsnitt tjäna 22 % mer.

Om du ändå väljer att jobba inom den offentliga sektorn bör du tänka på att lönenivåerna skiljer sig åt i de olika regionerna. Till exempel kan vi nämna att den genomsnittliga lönen för sjuksköterskor med grundutbildning är följande i utvalda regioner:

  • Stockholm: 39 500 kronor
  • Sydsverige: 36 500 kronor
  • Västsverige: 37 000 kronor
  • Övre Norrland: 41 500 kronor.

Som du märker kan det alltså skilja tusenlappar i din lön som sjuksköterska beroende på var i landet du jobbar!