Din mäklare hjälper dig att göra en bra bostadsaffär

Det finns förvisso inget lagkrav som säger att du nödvändigtvis måste samarbeta med en mäklare. Du kan sälja din fastighet utan att ta hjälp av en sådan, men det är inget som vi rekommenderar att du gör. I nio av tio fall väljer nämligen säljaren av fastigheten att ta professionell hjälp med fastighetsaffären. Det finns goda skäl till att så är fallet.

Vad är mäklare och vad gör de?

En fastighetsmäklare är en yrkesman eller -kvinna som hjälper till att mäkla fastighetsaffärer. Du kan till exempel ta hjälp av en mäklare för att sälja din bostad. Genom att göra detta kommer du få betydligt enklare att ro affären i hamn. Du kan dessutom maximera vinsten av fastighetsförsäljningen på detta vis.

Vad kostar en mäklare i mäklararvode?

Som du säkert har listat ut vill en fastighetsmäklare få betalt för sina tjänster. Den ersättning som du betalar till din mäklare kallas mäklararvode. Detta arvode är en klumpsumma som betalar för alla de olika tjänster som utförs i samband med försäljningen av din fastighet.

Fastighetsmäklare arbetar nämligen vanligtvis för ett rörligt arvode som utgör en mindre andel av köpeskillingen. Ponera till exempel att du ska sälja en bostad värd 3 000 000 kr och arvodet är 3 % av försäljningspriset. Det betyder alltså att din fastighetsmäklare tar ut ett mäklararvode om 90 000 kr, förutsatt att inte det slutgiltiga priset blir högre eller lägre än utgångspriset. Men detta räkneexempel ger ändå en bra fingervisning om vad du kan förvänta dig i form av kostnader för mäkleriet.

Hur mycket är det genomsnittliga arvodet vid fastighetsaffärer?

De genomsnittliga arvodena som fastighetsmäklare tar ut skiljer sig förstås en del beroende på flera olika faktorer. När det kommer till medianen ligger arvodena på följande nivå för olika bostadstyper:

  • bostadsrätt: 46 250 kr
  • radhus/parhus: 65 000 kr
  • villa: 65 000 kr.

Detta enligt statistik från sajten mäklararvode.se. Du kan med fördel klicka dig vidare till denna sajt för att själv räkna på arvoden. Till exempel kan du göra en beräkning av ett rörligt arvode beroende på försäljningspris och andra faktorer.