Ekonomi

Det finns en rad olika inriktningar avseende finans och ekonomi. För gemene man är kommersiell och privat ekonomi en vattendelare. I realiteten är det svårt att göra en distinktion mellan de båda riktningarna. Hur storfinanserna agerar har en direkt verkan på vad som ,något slarvigt, kallas privatekonomi. Samtidigt är privatinvesterares aktiviteter någonting som påverkar såväl prognoser som estimat för börsnoterade såväl som onoterade företag. Den balansakt som utgör ekonomin i samhället innebär en uppsjö marknader och tjänster.

Här går vi igenom såväl aktiehandel som privatekonomi. Fondandelar, avgifter, bolagsformer och räntor. Förhoppningsvis kan vi på detta sätt ge intressant information på ett sätt som gör att ämnet som sådant blir greppbart även för den som inte har ekonomi som huvudsakligt intresse.

Aktier och fonder för nybörjare

Investeringar och sparstrategier kan tyckas svåra att förstå om man inte har ett genuint intresse. Samtidigt är fondbaserat sparande någonting de flesta redan ägnar sig åt genom tjänstepension eller avsättningar. I denna text om aktier och fonder för nybörjare reder vi ut begreppen. I denna ser vi över olika skillnader mellan att investera i aktier, fonder samt diskuterar hur en portfölj utformas.

Investera i utdelningsfonder

Det finns många sätt att investera i börsnoterade företag. I Sverige har utdelningsfonder varit relativt okänt, till skillnad från hur man investerar i andra länder där utdelningsportföljer byggs frekvent. Vi går igenom hur man kan investera i utdelningsfonder och vad för effekt det har i en fondstrategi.

Återinvestera utdelning

Att återinvestera utdelning från andelar i fonder och verksamheter, är ett effektivt sätt att nå tillväxt. Genomgående är det gynnsamt att avstå från att ta ut kapital. De utdelningar som kommer kan istället återinvesteras i en befintlig portfölj för att ge hävstång. Över tid kan detta innebära snabbare resultat. Bandet till ”ränta på ränta” är stort och man kan observera samma effekt i fråga om vinst.

Hur fungerar värdepappersbelåning?

För att kunna låna pengar krävs säkerheter vilka förvissar långivare om garanti vad gäller betalning. Fast egendom är för många en säkerhet för lån. I andra situationer är aktieportföljen ett bättre alternativ. Det är vanligt att ställa sig frågan: hur fungerar värdepappersbelåning? Vi reder ut hur det går till och vad för effekt som väntas.

Vanlig depå, ISK eller KF?

Det finns olika konton för den som investerar i fonder och aktier. Här går vi igenom de olika faktorerna som avgör om man skall öppna vanlig depå, ISK eller KF. Bland dessa finns en rad skillnader men sammantaget handlar det om konton som förbättrar möjligheten till gynnsam effekt.