Aktier och fonder

Lär dig mer om aktiehandel hos Nordea – med frågor om allt från courtage till ISK.

Hur blir jag kund hos Nordea?

Du kan bli kund hos Nordea genom att gå in till ett bankkontor alternativt via bankens hemsida. När du blir kund får du automatiskt personkonto, kort (som kan väljas bort) och de tjänster som erbjuds via internetbanken. Därmed ges tillgång till aktiehandel. När du blivit kund rekommenderas att ett ISK öppnas. Gå till Spara – Placera – Öppna konto. Välj där ISK. När detta konto är öppnat kan pengar föras över dit från personkontot och handel börja genomföras.

Vad är fördelarna med ISK?

 • Lägre skatt
  En stor fördel med ISK (i likhet med kapitalförsäkring) är att skatten är mycket låg. Varje år dras automatiskt skatt utifrån en schablonuträkning. Det är någon enstaka procent av innehavet som betalas. Detta i motsats mot aktiedepå som beskattas med 30 % på vinsten.

 • Enkel deklaration
  Om aktier köps inom en aktiedepå behöver deklaration ske på kapitalvinst eller kapitalförlust. Men med ett ISK behöver inte detta ske. Allt deklarationsunderlag skickas in automatiskt av aktiemäklaren. Skatten dras även automatiskt från kontot.

Hur lång tid tar det att bli kund?

Nordea anger att svar ges ”inom 12 timmar”.

Vad är lägst courtage hos Nordea?

Nordea har 1 kr som lägsta courtage. Vid små poster kommer det alltså att kosta 1 kr per ordertillfälle. Kostnaden är:

 • Lägst en krona per order
 • 0,06 % av summan

Om det är procentsatsen eller 1 kr som avgör kostnaden beror alltså på hur stor summa som ordern är på. Oavsett storlek kan aldrig ett courtage betalas på mer än 99 kr.

Gäller detta courtage på alla marknader?

Nej, på mindre börser som exempelvis NGM och Aktietorget är det samma procentsats men lägst 19 kr.

Har Nordea högt, medel eller lågt courtage?

Nordea har en av marknadens bästa nivåer på courtage vid aktiehandel. Under många år var nischade ”investeringsbanker” överlägset bäst gällande courtage men nu har även storbankerna börjat ta efter. Med Nordeas nivå är de billigare än både Avanza och Nordnet.

Hur många marknaden är öppna för handel?

När en aktiedepå eller ett ISK skapats kan handel ske på 15 olika marknader. Beroende på marknad varierar prisnivån något.

Besök denna text om Nordea courtage.

Aktier och fonder

Är du intresserad av att börja investera i aktier? Vill du göra det utan courtage, dvs den avgift som annars betalas vid varje handelstillfälle? Ett alternativ är att välja Nordnet som erbjuder handel utan courtage i 6 månader. Men även efter denna period är avgiften mycket låg.

Courtage på Nordnet – Från 0 kr

Nordnet erbjuder alla nya kunder fri aktiehandel. Med andra ord behöver inte courtage betalas. För att få detta krävs att följande är uppfyllt:

 • Kontot får aldrig haft mer än 80 000 kr i totalt värde. I detta fall räknas samtliga depåer samman hos samma privatperson.
 • Medlemskap hos Shareville. Medlemskapet är gratis och det krävs även att en depå delas på Shareville. Med andra ord att innehavet visas i procent.
 • Courtageklass Mini är inställt innan

Om detta är uppfyllt kommer automatisk 6 månader gratis courtage att skapas. Skulle det sättas in pengar så det blir mer än 80 000 kr på kontot avbryts gratisperioden och du övergår till Mini alternativt den nivå som väljs.

Så fungerar Shareville

Shareville är nordens största ”community” för aktiehandel där medlemmarna visar upp sina portföljer till varandra. Kontot är kopplat till kontot hos Nordnet och visar därmed automatiskt upp alla köp/försäljningar samt innehav i en portfölj. Detta i procent av hela innehavet. Men några summor visas aldrig. Skulle en person ha 1000 kr i aktier varav 500 kr är i Astra och 500 kr i Fingerprint kommer detta visas via Shareville med 50 % på varje aktieslag. Exakt samma sak kommer visas om en annan person äger 58 000 kr i Astra och 58 000 i Fingerprint. Via Shareville går det att följa andra, handla som dem samt diskutera olika aktier.

Eftersom ett alias skapas på Shareville behöver inget veta vem du är. Vill du däremot inte alls visa upp ditt innehav kan courtage väljas på nivån ”Mini” hos Nordnet.

Alternativet mot gratis – Billigt

Om du har mer än 80 000 kr eller inte vill visa upp ditt innehav av aktier hos Nordnet , via Shareville, kan du välja mellan flera olika nivåer av courtage. De flesta börjar på ”Mini”. Denna nivå passar personer som inte lägger större ordrar än 15 600 kr per order. Courtage på aktier inom Norden är då 0,25 % men minst 1 kr. Skulle ett köp ske för 10 000 kr kommer detta alltså att kosta 25 kr. Köp aktier för 500 kr blir kostnaden 1 kr.

Se gärna vår artikel om Nordnet courtage.

Aktier och fonder

Ja, det är möjligt att handla aktier helt utan courtage hos Avanza. Men det finns några punkter att tänka på så att inte courtage plötsligt uppstår.

 • Upp till 50 000 kr
  Courtagefri aktiehandel kan ske upp till att personen har 50 000 kr i samlat värde hos Avanza. Detta gäller även historiskt dvs. bakåt i tiden. Har personen haft över 50 000 kr hos Avanza för något år sedan kan inte denna gratisnivå väljas.

 • Mest 500 transaktioner under 12 månader
  Gratis aktiehandel får ske med maximalt 500 transaktioner över en period av 12 månader. Skulle det ske 501 transaktioner kommer personen automatiskt föras över till nivån över i courtageklassen.

 • Enbart på Stockholmsbörsen
  Det är enbart handel som sker på Stockholmsbörsen som omfattas av detta gratiserbjudande. Önskas handel ske från annan börs uppstår kostnad. Exempelvis kostar handel på First North 0,25 % och minst 1 kr och på NGM-listan 0,25 % samt lägst 19 kr.

 • Enbart telefonorder
  De flesta som lägger order hos Avanza gör det online. Det är även vad som krävs för att undvika courtage. Sker istället handel genom en telefonmäklare uppstår en kostnad på 0,30 % av summan och lägst 238 kr.

Andra nivåer på courtage hos Avanza

De andra nivåerna, utöver Start, hos Avanza är:

 • Mini
 • Small
 • Medium
 • Fast pris

Mini, Small och Medium har alla ett procentuellt courtage samt en lägsta nivå. Exempel har Medium 0,069 % och minst 69 kr. Detta medan Fast Pris alltid har samma kostnad oavsett handelsvolym.

Det som avgör vilken nivå som ska väljas är uteslutande storlek på de ordrar som läggs. Eftersom det går att byta nivån på courtaget hur många gånger som helst kan detta ske utifrån hur handeln förändras. Ändring kan ske dagen efter senaste handelstillfället.

Småsparare väljer Mini

De flesta småsparare köper/säljer inte poster på mer än 15 600 kr per gång. Det innebär att den bästa nivån är ”Mini”. Här är nämligen procentsatsen 0,25 % och lägsta summa att betala per tillfälle 1 kr. Enligt Avanza passar nivån alla som handlar under 15 600 kr.

En del småsparare väljer även att ha 50 000 kr hos Avanza och sedan öppna konto hos annan aktiemäklare för att ta tillvara på deras gratiserbjudande. Genom att dela upp sparandet kan alltså lägre courtage uppstå.

Se vår artikel om Avanza courtage här.

Aktier och fonder

Allt om Nordnet courtageavgifter. När du handlar med aktier eller andra värdepapper så är det väldigt vanligt att du måste betala en courtageavgift, till exempel om du handlar via Nordnet. När det kommer till Nordnet Courtage så finns det en del olika courtageklasser som du kan ta del av, beroende på hur du handlar och hur mycket du handlar för. Nedan redogör vi allt som har med Nordnet och deras Courtage att göra, där både du som redan är bekant med det och du som är helt ny med det troligtvis kan lära dig något.

Vad betyder Courtage?

Info om Nordnet CourtageOm du tidigare handlat med aktier eller andra värdepapper så är det högst sannolikt att du stött på uttrycket courtage, eller courtageavgift eller handelsavgift som det också kallas. När du ska köpa eller sälja en aktie får du alltså både betala det pris/ den kurs som aktien värderas till, och då courtageavgiften för den aktien.

Hur avgörs courtageavgiften för en viss aktie?

Den här avgiften kan variera beroende på vilken aktie det är du ska köpa, vilken marknadsplats du handlar på, och vilken nätmäklare du handlar för. Kostnaden för courtaget är antingen ett fast belopp, eller så räknas det ut i procent i förhållande till aktien i sig eller i förhållande till just din courtageklass.

Beroende på vilken courtageklass du själv valt så kan den totala courtageavgiften bli lägre eller högre beroende på hur mycket du handlar. Ibland är priset fast, och ibland styrs det efter om du handlar många aktier för en större summa eller få aktier för en mindre summa.

Med Nordnet Courtage kan du själv välja vilken courtageklass som passar dig och dina aktieaffärer bäst, eller få hjälp med att hitta rätt. För att samtliga kunder hos Nordnet ska känna att det är lönsamt att börja investera i aktier, och inte behöva oroa sig för att courtageavgiften ska bli högre än handelssummorna, finns det olika alternativ att välja mellan.

Vad är Nordnet Courtage? Vad innebär det för mig?

När du blir kund hos Nordnet för att börja handla med aktier via deras nätmäklare så kan vi försäkra dig om att du någon gång kommer att behöva bli bekant med ordet Courtage. Om du inte redan vet vad det är så kan den här texten hjälpa dig, något som kan underlätta om du är intresserad av att börja handla med aktier eller andra värdepapper.

Just Nordnet Courtage är det upplägg som gäller för olika courtageavgifter hos Nordnet. Med tanke på att alla nätmäklare har någorlunda varierande upplägg så kan den aktuella courtageavgiften variera beroende på vad du ska handla och hur mycket du ska handla för.

En generell och rätt allmän ”regel” när man pratar om courtage är att du ofta får en lägre courtageavgift om du gör en mindre affär och köper färre aktier, och att du får en högre avgift om du gör en större affär. Men, med tanke på att det också finns olika courtageklasser så är det inte säkert att det är denna procentuella uträkning som gäller.

Det är alltså inte självklart att du måste betala mer bara för att du handlar mer, och det är där ditt medlemskap spelar in i bilden. Genom att själv vara med och bestämma vilken courtageklass du vill ta del av så är du också med och påverkar hur mycket du kommer att betala i courtageavgift för varje affär.

Olika courtageklasser hos Nordnet

Som tidigare sagt så kan du själv vara med och avgöra vilken courtageklass du vill ha, och därmed också bestämma hur mycket du kommer att betala i courtageavgift när du gör dina aktieaffärer. En courtageklass fungerar likt ett medlemskap, där själva medlemskapet baseras på hur mycket du sätter in på ditt konto och hur stora affärer du gör.

När du blir kund hos Nordnet får du alltså själv vara med och välja vilken klass som passar dig bäst, eller så kan du få hjälp och vägledning så att du hittar rätt courtageklass för just dig. Tanken är att du inte ska behöva betala mer i courtageavgifter än att det blir lönsamt för dig och just din aktiehandel, och därför finns det olika upplägg.

Med Nordnet Courtage finns det fyra olika courtageklasser att välja mellan; Mini, Liten, Mellan och Fast. Dessa baseras alltså på hur stora affärer som ska göras och hur mycket som kommer att sättas in på kontot under året, för att din aktiehandel ska kunna göras utan onödigt höga avgifter.

Sen finns det också en Kom igång-rabatt, vilket in princip är ett första medlemskap som du får chansen att ta del av när du först blir kund hos Nordnet och som ger dig möjlighet att ta del av stockholmsbörsen gratis. Dock krävs det att du uppfyller de kriterier som krävs för att du ska få Kom igång- rabatten, något vi redovisar för i detalj nedan.

Vilket Nordnet Courtage passar mig?

Kort sagt så handlar det om att du själv ska utgå från hur mycket kapital du planerat att sätta in på ditt sparkonto hos Nordnet, hur stora affärer du tänkt göra, och hur ofta du tänkt handla.

Mellan de fyra klasserna som finns har du rätt goda marginaler att hitta en som passar dina förutsättningar och planerad aktiehandel bäst. Nedan kommer en kort sammanfattning om Nordnets fyra olika courtageklasser, inklusive Kom igång- rabatten.

 • Courtageklass Mini

Det här paketet är lämpligt för dig som vill komma igång med aktier och som inte tänkt handla för mer än 15 600kr per order. Med den här courtageklassen har du en fast avgift på minst 1kr, och en rörlig ränta på 0,25% över en viss ordersumma då du handlar i Norden. Utanför Norden gäller minst 9kr och en rörlig ränta på 0,25%.

Om du har courtageklass Mini kan du också få ta del av Kom igång- rabatten om du uppfyller de kriterier som gäller. För att du ska få Kom igång- rabatten krävs det att du har courtageklass Mini, att du gör max 500 affärer per år, att du är medlem eller delar en depå på Shareville*, och att du haft max 80 000kr insatt hos Nordnet tidigare.

När du får tillgång till den här rabatten får du alltså möjligheten att handla på stockholmsbörsen utan kostnad, 0kr i fast ränta och 0% i rörlig avgift.

*Shareville är en form av medlemskap i ett socialt sparnätverk som Nordnet erbjuder sina nya kunder. Om du blir medlem i Shareville har du möjlighet att förlänga ditt courtagefria aktiehandlande och ta del av börsens alla tips och råd som finns bland de kunniga medlemmarna.

 • Courtageklass Liten

Den här courtageklassen är till för dig som gör lite mindre aktieaffärer, där den totala ordersumman ligger mellan 15 600- 46 000kr per order. I norden gäller en fast avgift på minst 39kr, och en rörlig ränta på 0,15% över en viss ordersumma. Utanför Norden gäller minst 49kr och en rörlig ränta på 0,15%.

 • Courtageklass Mellan

Courtageklass Mellan är lämpligt som medlemskap för dig som handlar för 46 000- 143 478kr per order. Här gäller en fast avgift på minst 69kr och en rörlig ränta på 0,069% då du handlar aktier i Norden. Utanför Norden gäller minst 69kr och en rörlig avgift på 0,089% över en viss ordersumma.

 • Courtageklass Fast

Om du alltid handlar aktier för en total ordersumma på över 143 478kr är Courtageklass Fast det bästa valet för dig. Kort sagt är det här utformat för dig som gör riktigt stora affärer med stora summor, och som gärna ser att courtageavgiften alltid är den samma oberoende av affärens storlek. Här gäller endast en fast avgift på 99kr, med undantag för affärer utanför Norden då den rörliga räntan är på 0,079% över en viss summa.

Att göra ett aktivt val med Nordnet Courtage

Tänk på att du själv kan vara med och påverka din egen aktiehandel genom att aktivt välja vilken courtageklass du vill ha. Nordnet strävar efter att erbjuda låga courtageavgifter till alla sina kunder, oavsett om de gör stora eller små affärer.

Om du inte gör ett aktivt val då du blir medlem hos Nordnet så kommer de automatiskt placera dig och din depå under courtageklass Liten. Det är oftast en klass som passar bra om du tänkt sätta igång med din aktiehandel och göra någorlunda generösa affärer. Såklart är det inte bästa valet för alla, så för att öka dina chanser om att hitta rätt bör du vara delaktig.

Är det möjligt att byta courtageklass hos Nordnet?

Ja, det är det absolut. Om du själv inte varit aktiv i ditt val av courtage från början, eller om du inser att en annan nivå passar dig bättre efter att tag av aktiehandlande så finns det möjligheter att byte. Då flyttar du din depå till en annan klass som passar dig och dina affärer bättre.

Kom ihåg att det bara är möjligt att byta courtageklass var 30:e dag och att du endast kan ha en och samma courtageklass för alla dina depåer, så det gäller att vara rätt säker och direkt i sitt val. Själva processen är lätt att utföra på egen hand; Mina sidor -> min profil & inställningar -> konton/ förskärningar.

Sammanfattning Nordnet Courtage

Hos Norndet är alla som är intresserade av att börja handla med aktier eller andra värdepapper välkomna. Det finns många valmöjligheter när det kommer till Nordnet Courtage och den courtageklass som passar dig och din aktiehandel bäst, där de gärna ställer upp för att hitta den optimala lösningen för dig.

Du själv kan vara delaktig i valet om vilken courtageklass som du vill ha på din depå, vilket också avgör hur mycket du behöver betala i courtageavgift för dina affärer. Vi hoppas att den här texten om Nordnet Courtage och allt som rör ämnet kan underlätta för dig då du ska sätta igång med aktiehandel hos Nordnet. Lycka till!

Aktier och fonder

Allt om Nordea courtageavgifter. artikel om Nordea CourtageOm du tidigare handlat med aktier så har du säker hört talas om uttrycket Courtage, till exempel om du är bekant med Nordea Courtage. Har du inte handlat med aktier förr är det störst troligt att du inte har hört om just det uttrycket, och det är därför vi ska redogöra för det här. Kort sagt kan man säga att courtage är den avgift du måste betala i samband med att du köper eller säljer en aktie, och det är alltså ett uttryck kopplat till aktiehandel. Nedan redogör vi för allt som har med just Nordea Courtage och courtageavgifter i allmänhet.

Vad betyder Courtage?

För att göra det så enkelt som möjligt så brukar man ofta tala om courtage som en slags handelsavgift, som alltså appliceras i och med att du ska utföra en aktieaffär. Som sagt så är det alltså ett uttryck som omnämns i samband med aktier och aktiehandel generellt, där courtageavgiften betalas i samband med eller efter en aktieaffär har gjorts.

Oavsett om du köper eller säljer en aktie så får du oftast, inte alltid, betala en courtageavgift på den specifika aktien. Med andra ord betalar du inte bara för själva aktien och den kurs/ det pris den handlas för, utan du måste också betala avgiften för att du ska kunna köpa aktien. Beroende på vilken nätmäklare du handlar för, hur mycket du handlar för, och vilken aktie du köper så kan courtageavgiften variera.

Hur avgörs courtageavgiften för en viss aktie?

Vilken courtageavgift som gäller för just den aktie du ska handla beror som sagt på vilken nätmäklare du handlar för, hur många aktier du ska köpa eller hur stora summor du lägger in, samt vilken aktie du ska köpa eller sälja.

Vanligt är att en akties courtageavgift är förutbestämd till en viss fast summa, som sen ökar i takt med att du höjer den totala ordersumman för just den aktien. Vissa courtageavgifter styrs av fasta priser, medan andra ökar procentuellt eller trappar av ju mer du handlar för. Vilket upplägg som gäller beror på var du handlar dina aktier, där exempelvis Nordea Courtage är lite speciellt när det gäller just det.

Vad är Nordea Courtage? Vad innebär det för mig?

Däremot kan courtageavgiften också variera beroende på vilken courtageklass eller vilket medlemskap du har hos nätmäklaren. Just Nordea Courtage är lite speciellt i förhållande till andra vanliga nätmäklare, just för att de inte direkt erbjuder några varierande courtageklasser för olika kunder.

Det som alltså skiljer Nordea från en hel del andra nätmäklare, med fokus på aktiehandel och investeringar, är att de vill underlätta för samtliga kunder genom att skippa valen av courtageklasser. Istället har en och samma prislista för samtliga kunder, där du snabbt och enkelt kan hitta de avgifter som gäller då du ska handla med någon form av värdepapper.

Detta innebär att du inte kan påverka den avgift du själv ska betala, som du kan göra när du ges möjlighet att ta del av en viss courtageklass utifrån din aktiehandel. Att kunna göra det valet är ofta en fördel i och med att courtageavgiften anpassas efter hur ofta du handlar aktier och hur stora affärer du gör.

Fördelen med upplägget av Nordea Courtage är ju att du som kund slipper krånglet om att välja courtageklass, och att alla istället har exakt samma pris att utgå ifrån för att det ska bli så rättfram och enkelt som möjligt. Trots denna gemensamma prislista kan de erbjuda bra priser, låga courtageavgifter och ett brett utbud av aktier till samtliga kunder, där de också faktiskt har rätten att säga att de erbjuder en av marknadens lägsta courtageavgifter.

Med Nordea Courtage kan du alltså handla på ett flertal marknaden världen över, och ändå få ett bra pris utan att behöva välja mellan olika courtageklasser eller fundera över vilken lösningar som kommer att passa bäst med just din planerade aktiehandel. Det roliga är att de erbjuder in princip samma priser på de svenska som de utländska marknaderna.

Courtageavgifter hos Nordea

Med tanke på att Nordea Courtage bara är en och samma prislista för samtliga kunder så finns det egentligen inte så mycket att fundera på, det finns alltså inget att välja mellan. Det enda som kan vara bra att veta om är att avgifterna för courtaget kan variera beroende på vilka marknader du ska handla på och vilket land du ska handla i.

Deras prislista är väldigt kort och direkt, och det är inte alls svårt att förstå sig på vad som gäller för just dig och vilka courtageavgifter du kommer att betala då du använder Nordea som nätmäklare och tar del av Nordea Courtage. Nedan listar vi lite kort vad som gäller för aktiehandel i och utanför Norden, och vilka marknader som är inräknade.

 • Svenska och Nordiska Värdepapper

Om du ska handla med svenska och nordiska värdepapper hos Nordea gäller två olika courtageklasser beroende på vilken marknad du ska handla på. För Nasdaq OMX Nordic, First North och Oslo Börs gäller en rörlig ränta på 0,06%, som då appliceras med en minsta courtageavgift på 1kr och en maximal avgift på 99kr.

Om du handlar på marknader som NGM, NGM MTF och Aktietorget så gäller samma rörliga ränta på 0,06%, fast med skillnaden att du alltid måste betala en minsta courtageavgift på 19kr och obestämd maximal avgift.

 • Utländskt noterade värdepapper

När du handlar på marknader i andra länder gäller andra courtageavgifter än de i Sverige och norden. För Storbritannien, Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz, USA och Kanada gäller samma avgift för samtliga länder; en rörlig ränta på 0,06%, med en minsta avgift på 1 £/1 €/1 CHF/ 1 $/ 1 CAD.

Dina val med Nordea Courtage

Med andra ord erbjuder Nordea Courtage alltid en rörlig ränta på 0,06% när du handlar med aktier eller andra värdepapper, vilket innebär att din totala courtageavgift räknas ut i förhållande till hur stor affären är och hur många aktier du handlar.

Däremot varierar de olika marknaderna när det kommer till minsta och högsta avgift, där det i vissa fall är betydligt mycket billigare att handla över en viss summa medan det i andra fall är lika höga avgifter oavsett hur mycket eller lite du handlar för. Det generella priset är det samma, men den totala summan kan variera beroende på marknaden i sig.

Här, alltså när det kommer till just den marknad du ska handla i, kan du själv ha en någorlunda sägen i det hela. Du själv kan räkna ut den courtageavgift du kommer att behöva betala genom att titta på Nordeas satta prislista för olika marknader, och alltså kan du själv välja vilken marknad som du tycker ser bäst ut och som passar dina uträkningar i aktiehandeln.

Något som ska kommas ihåg när det handlar om just Nordea Courtage är att de har en hel del andra prislistor och prissättningar när det kommer till olika typer av värdepappershandel. Sammanfattningsvis är det bara nödvändigt att du kollar på det som vi listade ovan, men för ytterligare detaljer och upplägg för specifika marknader och värdepapperstyper finns det en mer ingående och detaljerad lista att gå igenom.

Såvida du inte ska handla med optioner gäller dock alltid en rörlig ränta på 0,06% utifrån den valda aktien. Med Nordnet Courtage får samtliga kunder chansen att göra lönsamma och kostnadseffektiva aktieaffärer på samtliga marknader, oberoende av hur mycket man handlar för, hur stora insättningar man gör och var man vill handla.

Sammanfattning Nordea Courtage

Nordea Courtage kan sammanfattas som en nätmäklarplats dit alla är välkomna, och där nätmäklaren i sig vill erbjuda samma prisvärda erbjudanden för alla kunder som vill göra aktieaffärer på deras plattform.

Det är lite speciellt att de endast erbjuder en och samma prislista för samtliga kunder, och just att de inte erbjuder anpassade courtageklasser eller valbara lösningar kommer med både fördelar och nackdelar.

Icke-existensen av olika courtageklasser underlättar för kunderna och förenklar medlemskapet, där alla har samma rörliga ränta och minsta/ högsta avgift för olika marknader. Courtageavgiften avgörs alltså inte av hur mycket du handlar för eller hur stora affärer du gör, utan det avgörs helt enkelt av den marknad du handlar på.

En nackdel med denna gemensamma prislista och den begränsade valmöjligheten är att det inte alltid är möjligt att hitta bästa möjliga lösning för olika kunder. De ”allmänna” avgifterna som de erbjuder är skapade med tanken att vara lönsamma för de flesta aktieaffär, men just det här lite mer personliga valet saknas.

Kort och gott har Nordea Courtage och deras courtageavgift tagit marknaden till en annan nivå med deras sätt att tänka. Tanken är att de vill ge möjligheten för samtliga kunder att handla med aktier och investera i olika marknader utan att man ska behöva tänka så mycket på olika courtageklasser och avgifter, utan att det ska vara så enkelt som möjligt.

De erbjuder trots allt en låg ränta i förhållande till många andra nätmäklare av samma kaliber, och alltså finns det goda möjligheter att handla på de marknader som är av intresse och ändå få en passande courtageavgift utifrån affärens storlek. Det finns ändå en del att utforska i Nordeas generösa utbud, inte minst Nordea Courtage.

Läs vår artikel om Avanza Courtage här

Aktier och fonder

Allt om Avanza courtageavgifter. Om ni själva har erfarenhet av att handla med aktier så har ni troligtvis hört uttrycket Courtage, till exempel Avanza Courtage. Just Courtage är ett uttryck som hör ihop med aktier och aktiehandel, och något ni kommer att stöta på om ni exempelvis handlar aktier hos Avanza. Har ni inte tidigare handlat med aktier så kan det här uttrycket kännas något konstigt. Vad är det egentligen? Och vad innebär det? I den här artikeln reder vi ut allt som kan vara intressant och nödvändigt att veta om just Avanza Courtage.

Vad betyder Courtage?

Avanza CourtageCourtage, som vi nämnde, är ett uttryck som hör ihop med aktier och aktiehandel. Oavsett vilken bank eller nätmäklare du är medlem hos så är sannolikheten väldigt stor att du någon gång kommer se uttrycket Courtage, speciellt om du handlar dina aktier eller värdepapper på egen hand. Hos just Avanza gäller dock inte courtage vid fondhandel.

Så vad betyder då egentligen det här med Courtage? Om du själv handlar dina aktier och har erfarenhet av det så vet du troligtvis om det, om inte annat så lär du stöta på det. Vid ett aktieköp måste du i de allra flesta fall betala ett visst courtage, vilket alltså är den handelsavgift som banken eller företaget i sig har bestämt sig för att ta för aktien.

Hur avgörs courtageavgiften för en viss aktie?

I de allra flesta fall är det banken eller nätmäklaren som själv har satt olika courtageavgifter för olika aktier, där själva kursen i sig också kan variera beroende på vilken marknad du handlar på och summan som du handlar för.

Vanligt är att den grundliga courtageavgiften på en viss aktie är förutbestämd, och att den då ökar ju mer du tänkt handla för. När det kommer till just Avanza Courtage så räknas courtageavgiften ut automatiskt utifrån storleken på handelsaffären, där kostnaden räknas ut nästkommande dag och läggs på den inköpskostnad du fick betala vid själva affären.

När du handlar aktier betalar du alltså inte bara för aktien i sig och den aktiekurs/pris som den handlas för, utan du betalar även för courtageavgiften för att du ska få köpa aktien. Vad Courtaget för en viss aktie är på kan variera mellan olika medlemskap och mellan olika banker, och det är här hela redogörelsen för Avanza Courtage kommer in i bilden.

Vad är Avanza Courtage? Vad innebär det för mig?

Om du är kund hos Avanza och handlar aktier via deras mäklare kommer du garanterat stöta på uttrycket courtage. Generellt så gäller det faktum att du inte behöver betala lika mycket i avgift om du gör en mindre aktieaffär och köper färre aktier, i och med att courtaget ofta är satt från början och räknas ut parallellt efter antalet aktier oberoende av mängden eller antalet.

Just Avanza har dock ett lite speciellt upplägg vad gäller deras courtage och vad som bestämmer courtage, och där är det alltså inte självklart att du alltid måste betala ett högre courtage bara för att du gör en större affär. I och med att Avanza erbjuder olika medlemskap, även courtageklasser, kan du själv vara med och påverka vad just din courtageavgift landar på.

· Olika courtageklasser hos Avanza

När det kommer till Avanza Courtage så finns det som sagt olika courtageklasser, alltså medlemskap, som du kan välja mellan. Då funkar det som så att du, när du blir kund hos Avanza så får du själv vara med och kika på vilken typ av medlemskap som passar dig och din aktiehandel bäst.

Det är nämligen som så, som vi tidigare nämnt, att en aktieaffär och dess courtageavgift ofta bestäms av affärens storlek och hur många aktier som ska handlas. Hos just Avanza kan du välja mellan fem olika courtageklasser; Start, Mini, Small, Medium och Fast pris.

Dessa är alltså baserade på hur stora eller små affärer du kommer göra under året, och finns till för att du då inte ska behöva betala onödigt mycket i avgift bara för att du är medlem hos en nätmäklare och vill handla aktier.

Avgiften är satt i förhållande till summans storlek, där exempelvis du som inte handlar för så stora summor kan välja en variant där du inte behöver betala så mycket. På så sätt kan du själv välja vilken du vill tillhöra, och även avgöra hur mycket du vill betala i avgift för att få göra dina affärer. Det går även att byta courtageklass vid behov.

· Vilket Avanza Courtage passar mig bäst?

Egentligen är det inte så svårt när det kommer till det här med aktiehandel och olika courtageklasser, trots att de finns fem olika att välja mellan när det kommer till just Avanza Courtage. Nedan följer en kort sammanfattning om de olika courtageklasserna hos Avanza.

 • Courtageklass Start

Det här paketet är lämpligt för dig som är ny på aktiemarknaden och som tänkt göra mindre affärer. Här betalar du 0kr per aktieaffär med 0% i rörlig ränta, så länge du inte har över 50 000kr på ditt Avanza sparkonto. Om du överstiger 50 000kr i eget insatt kapital eller gör över 500 gratis aktieaffärer flyttas du vidare till Mini.

 • Courtageklass Mini

Det här paketet är även det till för dig som gör mindre aktieaffärer. Det här ska du använda om du inte ska göra aktieaffärer på mer än 15 600kr åt gången, alltså för en affär. Om du väljer paketet Mini har du ett lägsta courtage på 1kr på affärer under 400kr, och på affärer över 400kr betalar du ett rörligt courtage på 0,25% per aktie.

 • Courtageklass Small

Det här paketet är lämpligt för dig som gör medelsmå affärer på aktiemarknaden, det vill säga mellan 15 600–46 000kr per aktiehandel. I det här paketet får du ett lägsta courtage på 39kr per aktieaffär under 26 000kr, medan den rörliga courtaget på 0,15% gäller på affärer över 26 000kr.

 • Courtageklass Medium

Det här paketet är till för dig som gör medelstora till lite större affärer. Här gäller Avanza Courtage för dig som handlar med 46 000–143 500kr per aktieaffär, där du får ett lägsta courtage på 69kr per gång om du handlar för under 100 000kr. För att kompromissa för det höga courtaget är den rörliga räntan på 0,069% för affärer över 100 000kr.

 • Fast Pris

Det här paketet är Avanzas sista alternativ, och något du ska välja om du gör affärer över 143 500kr. Med andra ord är det här utformat för de allra största handlarna, som omsätter stora summor varje dag och som vill ha ett och samma pris på courtaget oavsett affär. Här gäller alltid courtageavgiften på 99kr, oavsett aktie och affärens storlek.

Vad bör jag tänka på när jag ska välja Avanza Courtage?

När du blir ny kund hos Avanza kommer du automatiskt att placeras i den courtageklass som kallas för Start, där du inte behöver betala någon courtageavgift fram till dess att du har över 50 000kr på ditt sparkonto eller gör över 500 gratisaffärer per år.

Om du planerar att sätta in mer pengar på ditt konto eller göra större affärer i framtiden har du alla möjligheter att byta courtageklass när det passar dig och din aktiehandel, där du själv kan byta klass en gång varje dag. Om du överstiger maxgränsen om 50 000kr eller 500 affärer per dag kommer Avanza automatiskt uppgradera dig, så de har också koll på sådant.

Avanzas frågeformulär för nya kunder

Det som är så smart hos just Avanza är att de hjälper dig att välja passande courtageklass då du ska bli kund hos dem genom att de låter dig svara på ett antal frågor gällande ditt sparande och planerade storlek på diverse insättningar och aktieaffärer.

På så sätt behöver du inte själv ha stenkoll på exakt alla courtageklasser och vad som gäller i minsta detalj, utan genom att svara på deras frågor kan du och dem få en ungefärlig bild av vilket paket som skulle passa dig bäst.

Det gör dem dels för att de själva vill veta vem du är och vad du planerat att göra hos dem, samtidigt som de också gör det för att hjälpa dig på traven och ge dig rätt förutsättningar när det kommer till avgifter. De vill se till att alla som vill får möjligheten att lära sig mer om aktier och utföra aktieaffärer på egen hand utan att avgifterna ska vara onödigt höga i förhållande till dina förutsättningar.

Sammanfattning om Avanza Courtage

Det finns ingen tvekan om att Avanza är måna om att alla ska känna sig välkomna att ta del av deras bank och aktiehandel, där de själva gärna lär dig om fördelarna och de olika möjligheterna som kommer med att investera och spara i rörliga marknader.

Tack vare deras olika courtageklasser kan du hitta ett medlemskap som passar dig och ditt årliga sparande eller storlek på planerade aktieaffärer och kommande insättningar. Avanza är väldigt tillmötesgående och finns där för att ge dig hjälp och råd om du själva är intresserad att bli kund hos dem.

Det bästa är att ditt courtage, alltså den avgift du måste betala per aktieaffär, kommer att variera beroende på hur stora affärer du gör och hur mycket sparkapital du sätter in på din portfölj.

Välj mellan olika courtagepaket och hitta det som passar dig bäst, för att sen påbörja ditt sparande och sätta igång med investeringar. Vid behov kan du byta Avanza Courtage om ditt sparande eller dina aktieaffärer skulle öka mot vad du själv trodde från början. Courtageavgiften finns till av en anledning, men det finns alla möjligheter att anpassa den efter dina egna aktiekunskaper!

Läs vår artikel om Nordea Courtage här

Aktier och fonder, Investering

I Sverige har vi tre typer av konton för aktie- och fondsparande: den ”vanliga” aktie- och fonddepån, investerarsparkontot (ISK) och kapitalförsäkringen (KF). En naturlig fråga för de flesta är därför – vilken ska jag välja för mitt sparande? Det enkla svaret är att det beror på. Flera faktorer avgör vad som är bäst för just dig. För de allra flesta och i de flesta fall är det enklast och bäst att ha pengarna på ett ISK. Vi ska ta och titta på de vanligaste argumenten för och emot de olika typerna av konton.

Aktie- och fonddepå

Den traditionella eller vanliga typen av konto är depån. När du har aktier eller andra värdepapper i en depå måste du deklarera alla försäljningar i deklarationen. Ofta skickar banken eller nätmäklaren in dessa uppgifter till Skatteverket. Det du själv måste göra är att fylla i vad du köpt värdepapperna för. Reavinsten beskattas med 30 procent. För fonder tillkommer en fondskatt på 0,12 procent.

Investerarsparkonto, ISK

Den stora fördelen med ett ISK jämfört med en depå är enkelheten. När du har värdepapper på ett ISK behöver du inte deklarera några som helst försäljningar eller utdelningar. Det gör att aktieägandet blir mycket enkelt och du behöver inte dra dig från att köpa eller sälja aktier. Du betalar ingen skatt på vinsten utan istället betalar du en schablonskatt på hela värdet av din ISK. Skatteverket räknar automatiskt ut beloppet och för in det i deklarationen. I dagsläget (2018) är skatten 0,447 procent per år. För en ISK får man kvitta schablonbeloppet mot en eventuell annan kapitalvinst.

Kapitalförsäkring, KF

KF är egentligen en försäkring. Det finns flera slags kapitalförsäkringar men när vi pratar om aktier och sparande är det depåförsäkringen vi pratar om. Låt oss ändå kalla det för KF för det är vad banken eller nätmäklaren kallar det.

När det gäller beskattning liknar en KF ett ISK väldigt mycket. En KF schablonbeskattas precis som ett ISK, vilket innebär att du inte behöver deklarera dina affärer och du betalar ingen skatt på vinsten. För en KF kan du inte kvitta schablonbeloppet mot en kapitalvinst.

Olika sätt att se på beskattningen

För de allra flesta är det enklast att ha ett ISK eller en KF eftersom det innebär att man inte behöver göra något vid deklarationen. Man ska dock känna till att man måste ha en viss värdeutveckling på innehavet för att det ska löna sig att ha ett ISK eller en KF jämfört med en depå. Det gör att det sällan lönar sig att ha kontanter, räntepapper eller blandfonder på ett ISK eller en KF. Var den s.k. brytpunkten ligger beror på statslåneräntan eftersom schablonskatten beräknas med hjälp av denna. Med dagens statslåneränta behövs en värdeutveckling på minst 1,49 procent på kontot för att det ska löna sig med ISK eller KF. I takt med att statslåneräntan höjs kan därför en depå att bli allt mer intressant för många, särskilt i perioder av sämre börsutveckling.

Ett annat scenario där det kan ge en skattemässig fördel att ha pengarna på en depå är om man har en portfölj med förhoppningsbolag där många av aktierna förväntas ha en negativ utveckling. Kvitta vinsterna mot förlusterna och tillämpa därefter schablonmetoden på de verkliga kursraketerna. Schablonmetoden innebär att du betalar 20 procent i skatt på hela värdet (inte vinsten).

Utdelningar

Om du äger utdelningsaktier kan det vara extra intressant att jämföra de olika depåerna. Utdelningar som du har i en depå beskattas med 30 procent. På ett ISK eller en KF betalar du ingen skatt på utdelningarna utan de beskattas som en del av hela kontots värde genom schablonbeskattningen. Det gör att ISK och KF blir intressanta för utdelningsinvesteraren som återinvesterar utdelningarna genom att köpa nya aktier eftersom det blir mer kvar att köpa för.

För utländska aktier är ofta KF det bästa valet. Anledningen är att försäkringsbolag får kvitta schablonskatten mot den utländska källskatten på utdelningar. Vanligtvis betalas dessa pengar in på ditt konto efter ett par år. Om du har mer än några tusen kronor per år i utdelningar från utländska aktier är det bäst att ha dem i en KF.

Ägarskap

Privatpersoner kan öppna samtliga tre typer av konton. Om du ska öppna ett konto för företaget är det bara depån eller KF som du kan välja bland. Om ni är flera personer som vill dela på ett konto är det bara depå som gäller. Varken ISK eller KF kan samägas av flera personer.

En stor skillnad mellan KF och de två andra typerna av konton är att banken eller nätmäklaren står som ägare för dina värdepapper på en KF. Du är istället en förmånstagare för försäkringen. Det innebär att du, till skillnad från med en ISK eller depå, kan ange en annan förmånstagare för försäkringen. Om du skulle avlida är det denna person som får pengarna i din KF. Det innebär också att det inte är du som står med i aktieboken utan försäkringsgivaren (banken/nätmäklaren). Det gör att du inte får gå på bolagsstämman och rösta om du har aktierna på en KF.

Skydd av tillgångarna

När du har värdepapper i en depå eller på ett ISK omfattas de av investerarskyddet. Om du också har kontanter på ditt konto omfattas de av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om banken eller nätmäklaren skulle gå i konkurs har du skydd för upp till 950 000 kronor av ditt kapital.

För en KF är det lite annorlunda. Här är tillgångarna registrerade i förmånsrättregistret. Om banken eller nätmäklaren går i konkurs är risken för dina tillgångar därmed större än om du har dem i en depå eller på ett ISK. I ett sådant läge har du s.k. förmånsrätt till dina pengar, vilket innebär att du har prioritet framför andra borgenärer (t.ex. långivare och aktieägare i banken).

Slutsats

Vilken typ av depå du bör välja beror alltså på. Om du har en aktie- och/eller fondportfölj med svenska aktier är det i de allra flesta fall enklast och bäst med en ISK, givet att värdeutvecklingen är tillräckligt stark. Du står som ägare för alla innehav men slipper deklarera några försäljningar. Utländska aktier kan du med fördel ha på en KF eftersom det gör att du kan få tillbaks hela skatten på utdelningarna, även om det kan ta ett tag innan de kommer in på kontot. Om du köper aktier för företaget är det en vanlig depå eller KF som gäller. Eftersom nätmäklarna inte tar ut någon avgift för att öppna en ny depå skadar det inte att öppna flera stycken. På så vis kan du t.ex. ha svenska aktier i en ISK och utländska utdelningsaktier på en KF.

Aktier och fonder, Investering

Aktier och fonder för nybörjare

Du behöver inte vara proffs för att komma igång med att spara i aktier och fonder. Det tar ett par minuter att genomföra första investeringen. En investering som statistiskt kommer att öka i värde över en längre tidsperiod.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag. Om företaget går bra kommer värdet att öka vilket därmed påverkar värdet på din ägarandel.

Vad är en fond?

En fond är ”korg” av flera olika aktier. En småbolagsfond med fokus på Sverige kan därmed investera i en rad olika småbolag i Sverige. Om det totala värdet på de aktier som ingår i denna korg går upp kommer även fonden att öka i värde. Det kan liknas med en andel i en större investering.

Det finns flera tydliga fördelar med fonder.

 • Riskspridning – Eftersom en fond består av många aktier skapas en större riskspridning än om enskilda aktier köps.
 • Andra marknader – Fonder kan köpas med inriktning mot enskilda branscher eller geografiska områden. På så vis kan du exempelvis investera i aktier från en Thailand eller Brasilien, vilket annars är svårt hos svenska aktiemäklare.
 • Förvaltas av proffs – Det bekväma med fonder är att någon annan förvaltar dem. Du behöver inte följa med och läsa nyheter, bedöma årsrapporter och avgöra när det är köpläge respektive säljläge i de enskilda aktierna. Du behöver bara välja inriktning på fonden.

Välja aktier eller fonder

Är du inte insatt i aktier bör du istället välja att investera i fonder, i alla fall som ett första steg. Det finns en rad tips inom aktier och fonder för nybörjare. Som nämnts ovan finns flera fördelar med att välja fondalternativet. Visserligen får du betala en mindre procentuell avgift varje år för att få denna förvaltning och riskspridning men det är ett lågt pris för en god service. Bland nybörjarfonderna är indexbaserade varianter ofta vad som fungerar bra. Dessa innebär inte för stor risk, även om avkastningen generellt är god. Aktier och fonder innebär en riskavvägning oavsett om man är erfaren eller nybörjare.

Har du ett intresse för aktier, eller vill lära dig mer om det, kan investering istället ske direkt i aktier. Du kommer sannolikt ha färre antal olika aktier än vad som ingår i en fond vilket gör att risk/chans ökar mot fondalternativet. Att välja investmentbolag kan vara en ”mjukstart”. Det är företag som i sin tur investerar i andra företag (se exempelvis Investor). På detta sätt skapas en automatisk riskspridning. Självklart kan en portfölj både bestå av aktier och fonder. Ett exempel kan vara att fonderna är basen i portföljen och att man köper aktier av intresse eller som specifik investering.

Köpa aktier och fonder

1, Öppna ett konto hos en svensk aktiedepå.
Detta är helt gratis och det enda som brukar krävas är BankID.

2, Öppna ett ISK
Du kan handla med aktier och fonder inom ett ISK (Investeringssparkonto) alternativt inom ett Aktie- och fondkonto. Skillnaden mellan dessa två vägar är hur skatten räknas ut. Eftersom ISK är konstruerat för att göra det mycket enkelt med skatten är detta en stark rekommendation. Så länge som handel sker inom ett ISK behöver ingen vinstskatt räknas ut och presenteras på deklarationen. Istället betalas en årlig schablonskatt. Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv bör även ISK vara bästa alternativet då skatten blir mindre.

3, Köp aktier eller fonder
Börja med att köpa fonder så att du känner dig trygg i hur handeln går till. Därefter kan aktier köpas och säljas via den aktiemäklare som du öppnat konto hos. Ofta finns tydliga guider hur en order läggs på deras hemsidor.

Vad kostar det?

Många aktiedepåer erbjuder gratis aktiehandel upp till en viss summa per år. Ett vanligt exempel är att du handlar gratis med aktier så länge som du maximalt har investeringar för 50 000 kr. Det finns sedan olika nivåer på courtage (avgift) och det är därmed viktigt att välja den nivå som passar utifrån hur stora affärer som sker.

För fonder finns en förvaltningsavgift men denna är inbakad i kursen för fonden och därmed inget som direkt påverkar vid köp/försäljning. En del fonder har däremot även köpavgift eller resultatbaserad avgift (ju bättre fonden går desto högre avgift). Värt att tänka på är att man aldrig skall investera mer än man kan förlora. Det finns en hel del aktier och fonder för nybörjare där man försökt minska risken med viss avkastning. Beroende på situation kan man sedan anpassa sina andelar.